Dây nhựa giả mây - Plastic wicker

Sợi nhựa tổng họp từ Polyethylene và bột màu, phụ gia,… kết hợp với các quá trình tạo hiệu ứng bề mặt, tạo ra những màu sắc tự nhiên và nhân tạo cho từng dòng sản phẩm nội thất hay ngoại thất. Với độ bền và khả năng kháng tất cả các tác động từ môi trường. Sợi nhựa giả mây đã thật sự mang lại cuộc cách mạng cho ngành thiết kế và sản xuất bàn ghế trong nhà và ngoài trời trên toàn thế giới. Đây cũng là sản phẩm thân thiện với môi trường có thể tái chế sử dụng nhiều lần.

Synthetic rattan fibre is basically made of Polyethylene and color pigments, additives. It is durable, weather resistance, environmentally friendly, natural color and feel. it played a leading role in design and also manufacture of indoor and outdoor furniture in the world.


Dây nhựa giả mây - Plastic wickers VDGM039

ID: VDGM039

Dây nhựa giả mây - Plastic wickers VDGM001

ID: VDGM001

Dây nhựa giả mây - Plastic wickers VDGM002

ID: VDGM002

Dây nhựa giả mây - Plastic wickers VDGM003

ID: VDGM003

Dây nhựa giả mây - Plastic wickers VDGM004

ID: VDGM004

Dây nhựa giả mây - Plastic wickers VDGM005

ID: VDGM005

Dây nhựa giả mây - Plastic wickers VDGM006

ID: VDGM006

Dây nhựa giả mây - Plastic wickers VDGM007

ID: VDGM007

Dây nhựa giả mây - Plastic wickers VDGM008

ID: VDGM008

Dây nhựa giả mây - Plastic wickers VDGM009

ID: VDGM009

Dây nhựa giả mây - Plastic wickers VDGM010

ID: VDGM010

Dây nhựa giả mây - Plastic wickers VDGM012

ID: VDGM012

Dây nhựa giả mây - Plastic wickers VDGM013

ID: VDGM013

Dây nhựa giả mây - Plastic wickers VDGM014

ID: VDGM014

Dây nhựa giả mây - Plastic wickers VDGM015

ID: VDGM015

Dây nhựa giả mây - Plastic wickers VDGM016

ID: VDGM016

Dây nhựa giả mây - Plastic wickers VDGM017

ID: VDGM017

Dây nhựa giả mây - Plastic wickers VDGM018

ID: VDGM018

Dây nhựa giả mây - Plastic wickers VDGM019

ID: VDGM019

Dây nhựa giả mây - Plastic wickers VDGM020

ID: VDGM020

Dây nhựa giả mây - Plastic wickers VDGM021

ID: VDGM021

Dây nhựa giả mây - Plastic wickers VDGM022

ID: VDGM022

Dây nhựa giả mây - Plastic wickers VDGM023

ID: VDGM023

Dây nhựa giả mây - Plastic wickers VDGM024

ID: VDGM024

Dây nhựa giả mây - Plastic wickers VDGM025

ID: VDGM025

Dây nhựa giả mây - Plastic wickers VDGM026

ID: VDGM026

Dây nhựa giả mây - Plastic wickers VDGM027

ID: VDGM027