Hạt màu - bột màu - phụ gia nhựa

+ Hạt nhựa tạo màu có công dụng :tạo ra màu cho sản phẩm nhựa.
+ Cấu tạo: là sự kết hợp giữa nhựa mang và bột màu gốc và phụ gia nhựa đặc biệt.
+ Ngoại quan : thường là hình trụ và có màu cơ bản trắng ,đen ,xanh ,đỏ,vàng....
+ Phù hợp với hầu hết các loại nhựa
+ Tỷ lệ sử dụng: từ 1 đến 3%


Hạt nhựa màu

ID: VDHNM001

Hạt nhựa màu

ID: VDHNM002

Hạt nhựa màu

ID: VDHNM003

Hạt nhựa màu

ID: VDHNM004

Hạt nhựa màu

ID: VDHNM005

Hạt nhựa màu

ID: VDHNM006

Bột màu

ID: VDBM001

Bột màu

ID: VDBM002

Bột màu

ID: VDBM003

Bột màu

ID: VDBM004

Bột màu

ID: VDBM005

Bột màu

ID: VDBM006