Hạt nhựa tái sinh

Nhựa tái sinh là nhựa được sản xuất lại từ nhựa thu gom. Các loại nhựa thu gom được phân loại và tái chế riêng theo từng quy trình khác nhau.

Nhựa được nghiền nhỏ, làm sạch, làm khô và nung chảy. Sau đó, hỗn hợp nhựa được chuyển qua máy đùn, ép nhựa chuyển thành dạng sợi bún hoặc dạng hạt nhựa.

Nhựa tái sinh được dùng làm nguyên liệu sản xuất trong rất nhiều lĩnh vực như công nghiệp, xây dựng hoặc môi trường.

Các loại nhựa tái sinh chủ yếu: HDPE, PP, PE, ABS, PVC…

 


Hạt nhựa tái sinh

ID: VDNTS001

Hạt nhựa tái sinh

ID: VDNTS002

Hạt nhựa tái sinh

ID: VDNTS003

Hạt nhựa tái sinh

ID: VDNTS004

Hạt nhựa tái sinh

ID: VDNTS005

Hạt nhựa tái sinh

ID: VDNTS006