Nhựa giả gỗ Polywood VDPO014
Nhựa giả gỗ Polywood VDPO014

Là sản phẩm giả gỗ tự nhiên làm từ vật liệu Nhựa PS kết hợp với các thành phần tạo màu sắc và phụ gia được phối trộn phù hợp cho từng mục đích sử dụng cuối cùng của sản phẩm. Với những tính năng vượt trội so với gỗ

Nhựa giả gỗ Polywood VDPO011
Nhựa giả gỗ Polywood VDPO011

Là sản phẩm giả gỗ tự nhiên làm từ vật liệu Nhựa PS kết hợp với các thành phần tạo màu sắc và phụ gia được phối trộn phù hợp cho từng mục đích sử dụng cuối cùng của sản phẩm. Với những tính năng vượt trội so với gỗ

Nhựa giả gỗ Polywood VDPO009
Nhựa giả gỗ Polywood VDPO009

Nhựa giả gỗ Polywood VDPO009 là sản phẩm giả gỗ tự nhiên làm từ vật liệu Nhựa PS. Với những tính năng vượt trội so với gỗ tự nhiên như khả năng kháng UV, kháng nước, phai màu do tác động của môi trường, không nứt gãy và nấm mốc, có tỷ trọng tương đương hoặc nhẹ hơn gỗ, có thể điều chỉnh tỷ trọng theo yêu cầu thiết kế của sản phẩm.

Nhựa giả gỗ Polywood VDPO008
Nhựa giả gỗ Polywood VDPO008

Nhựa giả gỗ Polywood VDPO008 là sản phẩm giả gỗ tự nhiên làm từ vật liệu Nhựa PS. Với những tính năng vượt trội so với gỗ tự nhiên như khả năng kháng UV, kháng nước, phai màu do tác động của môi trường, không nứt gãy và nấm mốc, có tỷ trọng tương đương hoặc nhẹ hơn gỗ, có thể điều chỉnh tỷ trọng theo yêu cầu thiết kế của sản phẩm.

Nhựa giả gỗ Polywood VDPO010
Nhựa giả gỗ Polywood VDPO010

Nhựa giả gỗ Polywood VDPO010 là sản phẩm giả gỗ tự nhiên làm từ vật liệu Nhựa PS. Với những tính năng vượt trội so với gỗ tự nhiên như khả năng kháng UV, kháng nước, phai màu do tác động của môi trường, không nứt gãy và nấm mốc, có tỷ trọng tương đương hoặc nhẹ hơn gỗ, có thể điều chỉnh tỷ trọng theo yêu cầu thiết kế của sản phẩm.

Nhựa giả gỗ Polywood VDPO004
Nhựa giả gỗ Polywood VDPO004

Nhựa giả gỗ Polywood VDPO004 là sản phẩm giả gỗ tự nhiên làm từ vật liệu Nhựa PS. Với những tính năng vượt trội so với gỗ tự nhiên như khả năng kháng UV, kháng nước, phai màu do tác động của môi trường, không nứt gãy và nấm mốc, có tỷ trọng tương đương hoặc nhẹ hơn gỗ, có thể điều chỉnh tỷ trọng theo yêu cầu thiết kế của sản phẩm.

Nhựa giả gỗ Polywood VDPO012
Nhựa giả gỗ Polywood VDPO012

Nhựa giả gỗ Polywood VDPO012 là sản phẩm giả gỗ tự nhiên làm từ vật liệu Nhựa PS. Với những tính năng vượt trội so với gỗ tự nhiên như khả năng kháng UV, kháng nước, phai màu do tác động của môi trường, không nứt gãy và nấm mốc, có tỷ trọng tương đương hoặc nhẹ hơn gỗ, có thể điều chỉnh tỷ trọng theo yêu cầu thiết kế của sản phẩm.

Nhựa giả gỗ Polywood VDPO001
Nhựa giả gỗ Polywood VDPO001

Nhựa giả gỗ Polywood VDPO001 là sản phẩm giả gỗ tự nhiên làm từ vật liệu Nhựa PS. Với những tính năng vượt trội so với gỗ tự nhiên như khả năng kháng UV, kháng nước, phai màu do tác động của môi trường, không nứt gãy và nấm mốc, có tỷ trọng tương đương hoặc nhẹ hơn gỗ, có thể điều chỉnh tỷ trọng theo yêu cầu thiết kế của sản phẩm.

Nhựa giả gỗ Polywood VDPO003
Nhựa giả gỗ Polywood VDPO003

Nhựa giả gỗ Polywood VDPO003 là sản phẩm giả gỗ tự nhiên làm từ vật liệu Nhựa PS. Với những tính năng vượt trội so với gỗ tự nhiên như khả năng kháng UV, kháng nước, phai màu do tác động của môi trường, không nứt gãy và nấm mốc, có tỷ trọng tương đương hoặc nhẹ hơn gỗ, có thể điều chỉnh tỷ trọng theo yêu cầu thiết kế của sản phẩm.


Description

Contact

Vietdan Plastic
296 Trung Thắng,P. Bình Thắng , Huyện Dĩ An , Tỉnh Bình Dương , Việt Nam
+842873093969
+84909349333
+84938679588