Sàn nhựa cơ bản
Sàn nhựa cơ bản

Sản phẩm chống trượt , chống thời tiết, không cần bảo trì, thân thiện với môi trường. Kích thước: 30 x 150 x 3600 mm  Cấu trúc: 9 rãnh  Hệ thống lắp đặt kín 

Sàn nhựa bề mặt nhẵn
Sàn nhựa bề mặt nhẵn

Sản phẩm chống trượt , chống thời tiết, không cần bảo trì, thân thiện với môi trường. Kích thước: 30 x 150 x 3600 mm  Cấu trúc: đảo ngược , cấu trúc mịn  Hệ thống lắp đặt kín  Kết thúc biên giới: 30 x 82 x 3600 mm 

Sàn nhựa cách điệu
Sàn nhựa cách điệu

Sản phẩm chống trượt , chống thời tiết, không cần bảo trì, thân thiện với môi trường. Kích thước: 30 x 150 x 3600 mm  Cấu trúc: 5 rãnh rãnh  Hệ thống lắp đặt kín  Kết thúc biên giới: 30 x 82 x 3600 mm 


Description

Contact

Vietdan Plastic
517 Kha Vạn Cân, P. Linh Đông, Q. Thủ Đức, TP.HCM
+84 28 37 201 181
+84 28 37 201 180