Liên hệ

+84909349333

  • 22 Aug, 2018
  • vietdanplastic

Sàn nhựa cách điệu

Sản phẩm chống trượt , chống thời tiết, không cần bảo trì, thân thiện với môi trường. Kích thước: 30 x 150 x 3600 mm  Cấu trúc: 5 rãnh rãnh  Hệ thống lắp đặt kín  Kết thúc biên giới: 30 x 82 x 3600 mm 

  • 22 Aug, 2018
  • vietdanplastic

Sàn nhựa bề mặt nhẵn

Sản phẩm chống trượt , chống thời tiết, không cần bảo trì, thân thiện với môi trường. Kích thước: 30 x 150 x 3600 mm  Cấu trúc: đảo ngược , cấu trúc mịn  Hệ thống lắp đặt kín  Kết thúc biên giới: 30 x 82 x 3600 mm 

  • 22 Aug, 2018
  • vietdanplastic

Sàn nhựa cơ bản

Sản phẩm chống trượt , chống thời tiết, không cần bảo trì, thân thiện với môi trường. Kích thước: 30 x 150 x 3600 mm  Cấu trúc: 9 rãnh  Hệ thống lắp đặt kín