Liên hệ

+84909349333

  • 2020-07-15 14:37:13
  • vietdanplastic

Quy Định Và Hình Thức Thanh Toán

Tùy từng đơn hàng chúng tôi áp dụng phương thức thanh toán phù hợp. Hình thức thanh toán được chấp nhận:

  • Tiền mặt
  • Chuyển khoản (thông tin chuyển khoản do nhân viên kinh doanh gởi tới quý khách)
share :